Most popular

Tips stockholm höst

Få upp till.250kr att använda på din resa! Läs Mer Vill du ha information via e-post? Läs mer om vårt Mysoreprogram här. Läs Mer Generös gåva


Read more

Bibliotek västerås

Updates: Corrections or Updates? Fax:, mer information Öppettider, måndag: 13-15, 16-19, tisdag: 13-16 Torsdag: 16-19 Fliseryd Fliseryds skola 380 53 Fliseryd Telefon: Fax: Mer information Öppettider


Read more

Stockholm idag gratis

Wedin Björlund (2002. Staden blev ett svårforcerat hinder sjövägen för fiender in till Mälaren och Sveriges centrala delar. Besöksnäringen i Sverige (se sid 28). När tidpunkten för


Read more

Skolstart efter jullov uppsala

Antagning till höstterminen 2019 15 mars, webbanmälan öppnar 15 april, sista ANMÄlningsdag 7 maj, sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse. Fritidshemmen är öppet som vanligt


Read more

Södra skärgården Göteborg

Så tar du dig dit: Ta skärgårdsbåt 281 från Saltholmen mot Vrångö. Visa resväg på karta. Här kan du njuta av hemlagade måltider gjorda på noga utvalda


Read more

Öl och whiskyprovning stockholm

Våra Öl- och Whiskyprovningar anpassas efter er kunskapsnivå. Ju högre kakaohalt, desto mer nyttigheter som antioxidanter, vitaminer och mineraler finns det i chokladkakan. 1-1,5 timmes föreläsning 250:-/person


Read more

Telefonplan stockholm fastigheter ab (publ)


telefonplan stockholm fastigheter ab (publ)

januari - 31 december 2015 JÄMFÖRT MED samma period 2014 Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr (8 136 tkr). Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till tkr ( tkr) och för helåret tkr ( tkr). Området domineras till stor del av LM Ericssons tidigare telefonfabrik, uppförd under 1940-talet. Högst upp i det högre tornet föreslås ett besökscentrum med en bar, restaurang och utsiktsplats. ModerfÖretaget Moderföretagets intäkter uppgick under det fjärde kvartalet till tkr (172 tkr) och för helåret 2015 till tkr (8 119 tkr). Timotejen 29 är.k. Fastigheterna är ursprungligt förvärvade i syfte att omvandlas till fastigheter med annat innehåll än dagens och som efterfrågas på fastighetsmarknaden i det aktuella området. Under november 2016 styckades del av Timotejen av och avyttrades till ICA Fastigheter. Dessa två fastigheter utgör koncernens totala fastighetsbestånd. Redovisningsprinciper Telefonplan Stockholm Property AB (publ) tillämpar från årsskiftet 2013/2014 K3-regelverket. Radartornet har under flera år varit avstängt och inte utgjort hinder för idag godkända detaljplaner.telefonplan stockholm fastigheter ab (publ)

In conjunction with establishment of Timotejen 29, the property was also transferred internally in the Group to Scanprop Fastigheter.
On November 6, ICA Fastigheter acquired the newly formed Timotejen 29 property through a company.
Telefonplan Stockholm, property, aB (publ ) company research investing information.
Find executives and the latest company news.

Verksamhetsbeskrivning, föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast egendom, aktier och andra andelar i bolag, vars huvudsakliga verksamhet skall vara att äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet. Denna process antas avslutad under kvartal verksamhetsÖversikt Koncernens fastighetsbestånd utgörs i huvudsak av exploaterings- och utvecklingsfastigheter. För den karaktäristiska Ericsson-byggnaden, Timotejen 19, på Tellusborgsvägen finns planer på ombyggnad och omvandling till bostäder, butiker och skola. Koncernen består förutom av moderföretaget Telefonplan Stockholm Property AB (publ av helägda dotterföretagen Telefonplan Garage Holding AB som är ägare till Telefonplan Garage AB, Telefonplan Byggrätt AB, Scanprop Fastigheter 4 AB och Telefonplan Timotejen Holding AB som är ägare till åtta stycken vilande bolag. CrossFit Telefonplan är ny göteborg hotell nebraska hyresgäst och öppnade i mars ett nytt gym i Timotejen 19 med öppettider dagligen från 05:00 till 23:00 Internationella Engelska skolan fortsätter att utöka sin etablering vid Telefonplan i fastigheten Timotejen. Området runt Telefonplan har de senaste 10 åren genomgått stora förändringar och ca 1700 lägenheter har byggts i tidigare verksamhets- eller kontorslokaler. Allteftersom fastigheterna exploateras kommer avstyckning till säljbara enheter ske vilket leder till en succesiv förstärkning av det totala kassaflödet. I februari 2015 meddelar Försvarsmakten att fastigheten Timotejen 17, grannfastigheten till Timotejen 28 ägd av SSM-koncernen, inte får uppföras på föreslagen plats. I ett av tornen föreslås ett hotell om ca 200 lägenheter med reception med mera i bottenvåningen. Att hyresintäkterna under denna omvandlingsprocess minskar eller till och med upphör är enligt plan och är en naturlig del i exploateringsprocessen. Samtliga bolag i koncernstrukturen är helägda. I augusti 2015 tillträdde skolan ytterligare kvm och hyr därmed totalt ca kvm vilka kommer att utökas med ytterligare kvm från Avstyckning av har skett från del av Timotejen 19 till ny fastighet Timotejen.


Top news

IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Kontaktuppgifter till regionkontoret Malmö. Regionkontoret ansvarar även för det nationella arbetet med..
Read more
Räkna med fem meter per kabel för den vänstra lampan (totalt 15m) och något mindre för den högra (om din bil är vänsterstyrd). Bagageutrymmet är mycket användbart..
Read more
Men håll koll på firman du anlitar och se till att få en genomgång av allt de tänker göra. Lacken poleras för att bli av med alla..
Read more
Sitemap